Här har vi samlat några blanketter

För att underlätta en adminstration finns tillgång till några blanketter. Dessa är i PDF format och kan givetvis laddas ned eller skrivas ut och sedan skickas till: 

Hjärnkoll Västerbotten ,Storgatan 76, 903 33 Umeå

 

Ombud årsmöte

Mer information: Ombudens roll

 

Nomineringar årsmöte

Mer information: Nomineringar

 

Medlemskap

Mer  information: Vill bli medlem?

 

Reseersättning och arvoden Hjärnkoll

Reseersättning och arvode Hjärnkoll (kan ifyllas digitalt)

Resersättning och arvoden RPO eller VIP anvisningar

Resersättning och arvoden RPO eller VIP blankett

Resersättning och arvoden Funktionsrätt

Resersättning och arvoden Region Västerbotten

Reseersättning och arvode Projekt "Välkommen hemifrån"

Reseersättning och arvode projekt "Välkommen hemifrån" (Kan ifyllas digitalt)

Loggan Hjärnkoll