Informatörer

Informatörer

 

 

”Boka en som vet!”

 

 

         
 

 

 

 

Kent Lundholm

 

Malin Wangenheim

 

Patrik Frohm

 Umeå

 

 Umeå

 

 Umeå

Vad jag berättar om:

 

Jag visar på:

 

Jag berättar om:

Dubbeldiagnoser (ADHD, Bipolärsjukdom + missbruk). Självmord (skuld och skam). Vägen tillbaka.

 

Ohälsan genom bilder och tavelutställningar.

Har bipolär sjukdom.

 

Depression och ångest.

Bakgrund/yrke

 

Bakgrund/yrke:

 

Bakgrund/yrke:

Författare, journalist, informatör, sjuksköterska.

 

Jobbat med lönebidrag på restaurang. Jobbar ideellt på Ålidhemskyrkan.

 

Fritidspedagog. Eget företag (personlig utveckling/underhållning). Samhall halvtid.

 

       
     
Camilla Ohlsson       Marjet Gustavsson

 

Dorotea

      Föreningsansvarig 
Vad jag berättar om:      

Ni kan boka informatörer via mig eller

Britt Marie "Brittis" Malm
brittis.m@gmail.com 

Camilla föreläser om den Egna Erfarenheten av att leva vidare efter ett barns psykiska ohälsa och suicid.

 

 

   

070-6057549

marjet.gustavsson@gmail.com