Informatörer / Ambassadörer

Under de år som uppdraget pågått har en stor del av det regionala arbetet ägnas åt att utveckla, förstärka och synliggöra nätverket av ambassadörer på olika sätt. I dag finns ett stort antal personer som vill bli nya ambassadörer i Västerbotten. Dessa nya och de 15 "gamla ambassadörer" som finns i länet erbjuder ett spektra av kompetenser inom området "Psykisk ohälsa" till Hjärnkolls målgrupper förmedlar på regional nivå ambassadörer till läkare, sjuksköterske - samt socionomprogrammet. Polishögskolan har Hjärnkoll Västerbotten sedan flera år ett fungerande samarbete med.
Ide utbildningar som genomförs till baspersonal och ledare i länet är ambassadörsmedverkan ett obligatoriskt inslag. Sedan starten med arbetet har länsansvarig och numera också länsföreningen ett samarbete med arbetslivets parter i länet. Detta har resulterat i utbildningar för skyddsombud på Medlefors och ambassadörsmedverkan i olika sammanhang riktade till arbetslivet. Antalet uppdrag har stadigt ökat i länet och vi ser redan utmaningar med att kunna svara mot den efterfrågan som finns. Vi har även utvecklat ett informellt nätverk "Hjärnkoll Norrland" där Västerbotten tillsammans med Norrbotten och Jämtland genomför gemensamma utbildningar och träffar samt, nyttjar varandras ambassadörer.

Hjärnkoll Västerbotten har tillgång till en omfattande kompetens som vi hoppas att fler och fler vill använda sig av för att höja kompetensen och minska negativa attityder till psykisk ohälsa .

VÄLKOMMEN KONTAKT OSS!!