Ambassadörer i Hjärnkoll Västerbotten

 

 

”Boka en som vet!”

 

 

         
     

 

 

Lena Björklund-Olofsson

 

Mattias Smeds

 

Åsa-Liv Brändström

 Umeå 

 

 Umeå

 

 Robertsfors

Vad jag berättar om:

 

Vad jag berättar om:

 

Vad jag berättar om:

ADHD, neuropsykiatri. Om fakta, om bemötande, olikheter, svårigheter men även om det positiva.

 

ADHD/ADD och högfungerande autism, utbrändhet och affektivitet.

 

Bipolärt syndrom 2, emotionellt instabilt personlighetssyndrom och egna erfarenheter av sexuella övergrepp.

Bakgrund/yrke

 

Bakgrund/yrke

 

Bakgrund/yrke

Projektsamordnare, medicine kandidatexamen i barn- och ungdoms ungdomspsykiatri.

 

Diversearbetare, lokalvårdare, vårdbiträde. Är kreativ.

 

Hästskötare, personligassistens, volontär på daglig verksamhet för gamla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Lundholm

 

Malin Lindström

 

Patrik Frohm

 Umeå

 

 Umeå

 

 Umeå

Vad jag berättar om:

 

Jag berättar om:

 

Jag berättar om:

Dubbeldiagnoser (ADHD, Bipolärsjukdom + missbruk). Självmord (skuld och skam). Vägen tillbaka.

 

Bipolär sjukdom.

 

Depression och ångest.

Bakgrund/yrke

 

Bakgrund/yrke:

 

Bakgrund/yrke:

Författare, journalist, informatör, sjuksköterska.

 

Jobbat med lönebidrag på restaurang. Jobbar ideellt på Ålidhemskyrkan.

 

Fritidspedagog. Eget företag (personlig utveckling/underhållning). Samhall halvtid.

 

       

 

  ”Boka en som vet!”    

 

     
Håkan Vanhatalo   Gunne-Gerd Johansson   Patrik Åkerblom

 Robertsfors

   Skellefteå    Umeå
Vad jag berättar om:   Vad jag berättar om:   Vad jag berättar om:
 

Depression, ångest.

  Dyslexi. Depression. Alkoholberoende.   Social fobi. Panikångest. Dyslexi och medberoende.
Bakgrund/yrke   Bakgrund/yrke   Bakgrund/yrke

Sjuksköterska.

  Dagbarnvårdare och egen företagare.   Trädgårdsarbetare. Föreläsare.
         
     

 

   
Anna Maria (Mia) Gunnerhell       Marjet Gustavsson

 Malå

      Föreningsansvarig 
Vad jag berättar om:      

Ni kan boka ambassadörer via mig eller

Britt Marie "Brittis" Malm
brittis.m@gmail.com 

ADHD, högfungerande autism. Om hur man sparar pengar och livskvalité genom tidiga insatser.

       

070-6057549

marjet.gustavsson@gmail.com 

Bakgrund/yrke

       

Utbildningsfrågor i ett flertal branscher. Vårdarinna till psykisk funktionshindrade. Vårdbiträde 50 %.