Regionalt resurs centrum i norra sverige

2018-08-21 Brukarorganisationerna i Norrland yttrande projketplanen

 

2018-08-21 Sammanfattning av projektplanen

 

2018-05-14 Slutrapport som nu skall förankras med en beräknad tidplan slutet av september 2018. 

 

2017-09-08 SKL står för inbjudan och avsåg arbetet med bildandet av regionala resurscentra  för kunskapsutbyte inom området psykiskt hälsa (RCPH)  Inbjudan dialog. För ytterliggare information se Presentationer och Föredrag av Mats Brändström PDF format 

Målsättningen är att ha förutsättningarna klara till April 2018. 

  • Följande personer ingår i styrgruppen: 
     
Eva Lakso, Norrbottens kommuner
Inga-Lill Modig, Vuxenpsykiatri, Region Norrbotten 
Ewa Klingefors, Primärvården, Västerbottens läns landsting
Anita Helgesson, Region Västerbotten
Kristina Mårtensson, Vuxenpsykiatri, Västernorrlands läns landsting
 Sirpa Virtanen, Kommunförbundet Västernorrland
 Anna Fremner, Primärvården, Region Jämtland Härjedalen
Torbjörn Olofsson, Hjärnkoll Västerbotten
Jessica Viggesjö alt. Roland Sundström, Jämtlands brukarråd
Kicki Östensson, Västernorrland
Tyra Hansson alt. Marie-Anne Björn, Norrbotten
Mats Brännström, ordförande NRF

 

  • Projektledare för etableringsprojektet är Håkan Gadd från Region Jämtland-Härjedalen